บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Sent Mail to Wrong Character

อัพเดตแล้ว: 7 วัน ก่อน
รหัสบทความ: 6403
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • I sent World of Warcraft mail to the wrong character.
  • I sent mail to the wrong player name and need to have the mail returned.

There are currently no in-game systems to return mail if you sent it to the wrong character.

Remember that if you sent mail to a character outside your guild or the same WoW account, it takes an hour to arrive.

We can only recover sent mail within a limited time period (30 days) if the mail is unread or the mail was deleted with an attachment.

If your mail meets the above conditions, you can contact us for investigation.