ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสและไฟร์วอลล์มีบทบาทสำคัญในการรักษาความปลอดภัยเครื่องคอมพิวเตอร์ อย่างไรก็ตาม โปรแกรมเหล่านี้อาจป้องกันไม่ให้ซอฟต์แวร์ของ Blizzard ทำงาน ติดตั้ง หรือแพตช์ได้อย่างถูกต้อง การอัพเดตหรือถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์ความปลอดภัยชั่วคราว อาจช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้

หมายเหตุ: โปรแกรมความปลอดภัยบางโปรแกรมอาจมีวิธีถอนการติดตั้งที่ยากกว่าปกติ ESET มีรายการเครื่องมือการถอนการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสทั่วไปที่ครอบคลุมโปรแกรมต่างๆ บนเว็บไซต์

หากคุณไม่สะดวกที่จะกำหนดค่าหรือถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์ความปลอดภัยของคุณ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคของผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ความปลอดภัยของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือ ฝ่ายสนับสนุนของซอฟต์แวร์อาจสามารถช่วยให้คุณกำหนดค่าผลิตภัณฑ์ไม่ให้รบกวนการติดตั้งหรือการแพตช์เกมในอนาคตได้

สำหรับรายชื่อของโปรแกรมความปลอดภัยที่ไม่รบกวนการทำงานของเกม โปรดดูที่หน้าซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสของเรา