เปลี่ยนประเทศ Blizzard

อัพเดตแล้ว: 2 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 7656
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • ฉันต้องการเปลี่ยนประเทศของฉัน
  • ฉันย้ายไปอยู่ที่ประเทศใหม่
  • ฉันสร้างบัญชี Blizzard โดยเลือกประเทศผิด

คุณสามารถเปลี่ยนข้อมูลประเทศในบัญชี Blizzard ของคุณได้โดยการติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้า ส่งภาพแบบชัดเจนของ บัตรประจำตัวปัจจุบันของคุณที่ออกให้โดยรัฐบาล พร้อมที่อยู่และประเทศใหม่ของคุณ หากบัตรประจำตัวของคุณไม่ได้แสดงที่อยู่และประเทศใหม่ของคุณ คุณสามารถส่งเอกสารยืนยันตัวตนฉบับปัจจุบันที่มีภาพถ่ายที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐ สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าสาธารณูปโภคล่าสุด และที่อยู่ใหม่ของคุณ

หมายเหตุ: ยอดคงเหลือ Blizzard ของคุณต้องน้อยกว่า 20 ดอลลาร์สหรัฐ เพื่อจะสามารถเปลี่ยนประเทศได้ ยอดคงเหลือ Blizzard ที่ใช้งานอยู่อาจสูญหายและถูกรีเซ็ตให้เป็นศูนย์ได้หลังจากการเปลี่ยนประเทศ ฝ่ายสนับสนุนลูกค้าไม่สามารถแปลงยอดคงเหลือ ยอดคงเหลือ Blizzard จากหน่วยเงินของประเทศหนึ่งไปเป็นของอีกประเทศหนึ่งได้