เปลี่ยนประเทศ Blizzard

อัพเดตแล้ว: 3 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 7656
เกมที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • ฉันต้องการเปลี่ยนประเทศของฉัน
  • ฉันย้ายไปอยู่ที่ประเทศใหม่
  • ฉันสร้างบัญชี Blizzard โดยเลือกประเทศผิด

คุณสามารถเปลี่ยนข้อมูลประเทศในบัญชี Blizzard ของคุณได้โดยการติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้า ส่งภาพแบบชัดเจนของ บัตรประจำตัวปัจจุบันของคุณที่ออกให้โดยรัฐบาล พร้อมที่อยู่และประเทศใหม่ของคุณ หากบัตรประจำตัวของคุณไม่ได้แสดงที่อยู่และประเทศใหม่ของคุณ คุณสามารถส่งเอกสารยืนยันตัวตนฉบับปัจจุบันที่มีภาพถ่ายที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐ สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าสาธารณูปโภคล่าสุด และที่อยู่ใหม่ของคุณ

จะต้องสร้างบัญชีในประเทศเกาหลีเพื่อให้มีข้อมูลเหล่านั้นในข้อมูลบัญชีของตน ไม่สามารถเปลี่ยนประเทศของบัญชีที่มีอยู่แล้วให้เป็นประเทศเกาหลีใต้ได้ นี่เป็นเพราะกฎระเบียบประเทศตามข้อบังคับของประเทศเกาหลี และไม่สามารถเพิ่มเติมได้หากมีการเปลี่ยนแปลงภายหลังการสร้างบัญชี

หากคุณเปลี่ยนประเทศของคุณในขณะที่เข้าร่วมในการทดสอบเวอร์ชันอัลฟ่าและเบต้า คุณจะสูญเสียความคืบหน้าในภูมิภาคเดิมจนกว่าจะมีการเปิดใช้งานเกมแบบ Global Play คุณอาจไม่สามารถเข้าถึงเกมได้ หากเราไม่ได้ทำการทดสอบในภูมิภาคใหม่ของคุณ

หมายเหตุ: ยอดคงเหลือ Blizzard ของคุณต้องน้อยกว่า 20 ดอลลาร์สหรัฐ เพื่อจะสามารถเปลี่ยนประเทศได้ ยอดคงเหลือ Blizzard ที่ใช้งานอยู่อาจสูญหายและถูกรีเซ็ตให้เป็นศูนย์ได้หลังจากการเปลี่ยนประเทศ ฝ่ายสนับสนุนลูกค้าไม่สามารถแปลงยอดคงเหลือ ยอดคงเหลือ Blizzard จากหน่วยเงินของประเทศหนึ่งไปเป็นของอีกประเทศหนึ่งได้