บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Reporting a Bug in Overwatch

อัพเดตแล้ว: 1 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 82983
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

Want to report a bug in Overwatch

If you encounter a bug, please report it to us using the Overwatch Bug Report Forum. Submissions posted there have the benefit of allowing a community discussion around high-impact bugs, which can occasionally help in prioritizing them. If you want to check on a bug, we also keep a list of known active issues at the top of that forum that all players can see.