บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Cannot Log Into the Mobile App

อัพเดตแล้ว: 9 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 126023
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

I am trying to login to the app on my phone and receive the error message "Something went wrong"

To troubleshoot this error, please try to:

  • Remove any ad-block software from the device
  • Restart the device and try again
  • Check that your realm status is active, and not in maintenance
  • Uninstall and reinstall the application