บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Purchased Hearthstone Product on the Wrong Region

อัพเดตแล้ว: 3 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 12604
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • Bought card-packs while logged into US but I play in EU
  • Got the adventure EU by mistake, I play in US
  • Selected the wrong region in the Shop when buying the Welcome Bundle

Hearthstone is available in the following regions:

  • America
  • Asia
  • Europe

When buying in the Blizzard Shop, make sure you are visiting the correct regional Shop before you complete your payment. All sales in Hearthstone are final. Please double-check your order before you enter your password to finalize your payment.