การสนทนาด้วยเสียงใน Overwatch ไม่ทำงาน

อัพเดตแล้ว: 8 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 26042
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

 • หลุดจากการการสนทนาด้วยเสียงหลังจากเข้าไปในแมตช์
 • ไม่สามารถเข้าร่วมแชแนลการสนทนาด้วยเสียงของทีมหรือกลุ่ม
 • ได้ยินคนอื่นพูด แต่ฉันพูดแล้วคนอื่นไม่ได้ยิน
 • เพื่อนร่วมทีมถูกปิดเสียง แต่ไม่สามารถเปิดเสียงได้

โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อแก้ไขปัญหาการสนทนาด้วยเสียง หากคุณต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะการสนทนาด้วยเสียง โปรดดูบทความการสนทนาด้วยเสียง Overwatch ของเรา

หมายเหตุ: คุณจะไม่สามารถใช้การสนทนาด้วยเสียงได้หากคุณถูกห้ามสนทนาจากบทลงโทษ

 1. หากคุณเปิดใช้งาน ส่วนควบคุมสำหรับผู้ปกครอง (Parental Controls) ให้ตรวจดูให้แน่ใจว่าไม่ได้ปิดการใช้งานการสนทนาด้วยเสียง
 2. ตรวจสอบการตั้งค่าแชแนลการสนทนาด้วยเสียงของคุณ และตรวจดูให้แน่ใจว่า การสนทนาด้วยเสียงของทีม (Team Voice Chat) และ การสนทนาด้วยเสียงของกลุ่ม (Group Voice Chat) ได้รับการตั้งค่าเป็น เปิด (On) หรือ เข้าร่วมอัตโนมัติ (Auto Join)
 3. ตรวจดูให้แน่ใจว่าได้เสียบไมโครโฟนหรือชุดหูฟังแล้ว
 4. หากการสนทนาด้วยเสียงของคุณได้รับการตั้งค่าเป็น กดเพื่อพูดคุย (Push To Talk) ให้ลองเปลี่ยนปุ่มสำหรับการสนทนาด้วยเสียง: กดเพื่อพูดคุย (Voice Chat: Push To Talk) เป็นปุ่มอื่นในเมนู การควบคุม (Controls)
 5. ตรวจสอบการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวสำหรับไมโครโฟน  เพื่อตรวจดูให้แน่ใจว่าแอพพลิเคชันได้รับอนุญาตให้ใช้ไมโครโฟน
 6. หากไมโครโฟนหรือชุดหูฟังของคุณมีสวิตช์ปิดเสียง ให้ตรวจดูให้แน่ใจว่าเปิดเสียงแล้ว
 7. ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณเลือกอุปกรณ์ที่ถูกต้องใน อุปกรณ์การสนทนาด้วยเสียง (Voice Chat Devices) ภายใต้เมนู เสียง (Sound)
 8. ตรวจดูให้แน่ใจว่า อุปกรณ์เริ่มต้น (Default Device) ของคุณได้รับการตั้งค่าบน Windows อย่างถูกต้องด้วยการคลิกขวาที่ไอคอนลำโพงในถาดระบบ แล้วเลือก อุปกรณ์บันทึกเสียง (Recording Devices)
 9. อัพเดตไดรเวอร์และระบบปฏิบัติการของคุณเพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความเข้ากันได้
 10. ลองปิดแอพพลิเคชันเบื้องหลังเพื่อแก้ไขปัญหาของซอฟต์แวร์

ลองทุกอย่างที่ว่ามาแล้วใช่ไหม

หากคุณยังพบปัญหาการสนทนาด้วยเสียงอยู่ โปรดติดต่อเรา และแนบล็อกการสนทนาด้วยเสียงใน Overwatch ของคุณ มาด้วย:

 1. เปิดโฟลเดอร์ Documents (เอกสาร) ของคุณ ซึ่งโดยปกติคุณสามารถเข้าถึงโฟลเดอร์นี้ได้จากเมนูเริ่ม
 2. เปิดโฟลเดอร์ Overwatch
 3. เปิดโฟลเดอร์ Logs
 4. ค้นหาไฟล์ overwatch.log ซึ่งเป็นล็อกการสนทนาด้วยเสียงของคุณ
  หมายเหตุ: ล็อกการสนทนาด้วยเสียงจะถูกรีเซ็ตทุกครั้งที่คุณเริ่มต้น Overwatch ดังนั้นคุณจะต้องแนบไฟล์นี้มากับคำขอรับบริการของคุณก่อนที่คุณจะเปิดเกมขึ้นมาใหม่