ในระหว่างการแก้ไขปัญหาทางเทคนิค บางครั้งอาจจำเป็นต้องถอนการติดตั้งและติดตั้งแอพ Battle.net อีกครั้ง โปรดทำตามคำแนะนำด้านล่างเพื่อถอนการติดตั้งแอพ Battle.net อย่างสมบูรณ์

หมายเหตุ: การถอนการติดตั้งแอพ Battle.net ไม่ได้ถอนการติดตั้งไคลเอนต์เกมของคุณ

 1. เปิด แผงควบคุม
 2. คลิก ถอนการติดตั้งโปรแกรม
 3. คลิกขวาที่ Battle.net แล้วเลือก ถอนการติดตั้ง ระบบจะเริ่มต้นกระบวนการถอนการติดตั้ง
 4. หากไม่มีไคลเอนต์อยู่ในรายชื่อ ให้ถอนการติดตั้งแอพ Battle.net ด้วยตนเอง ดังนี้:
  1. คลิก เริ่มต้น ( แป้น Windows + Q  ใน Windows 8) จากนั้น เลือก โปรแกรมทั้งหมด
  2. หลังจากระบุที่ตั้งของแอพ Battle.net ของ Blizzard แล้ว คลิกขวาที่ไฟล์ และเลือก เปิดตำแหน่งที่เก็บไฟล์
  3. ย้ายขึ้นหนึ่งโฟลเดอร์ และลบโฟลเดอร์ Battle.net  
 5. ลบโฟลเดอร์ Battle.net Tools เพื่อเอาโปรแกรมตัวช่วยแอพ Battle.net ของ Blizzard ที่เหลืออยู่ออก
 6. ติดตั้งไคลเอนต์ใหม่
 1. เปิด การค้นหา
 2. ลบ Battle.net ใน /Applications
 3. กดที่ปุ่ม ตัวเลือก (Alt) ค้างไว้ เลือก ไลบรารี ที่เมนู ไป บนแถบเมนูของระบบ
 4. ลบโฟลเดอร์ Battle.net ใน ~/Library/Application Support/Blizzard
 5. ไปที่ ~/Library/Preferences และลบไฟล์ต่อไปนี้:
  • com.blizzard.errorreporter.plist
  • com.blizzard.Installer.plist
  • com.blizzard.launcher.plist
  • net.battle.net.app.plist
  • net.battle.Authenticator.prefs
  • net.battle.Identity.prefs
  • net.battnet.battle.plist
 6. ลบโฟลเดอร์ Battle.net Tools เพื่อเอาแอพพลิเคชันตัวช่วยแอพ Battle.net ที่เหลืออยู่ออก
 7. ลบข้อมูลในถังขยะทั้งหมด
 8. ติดตั้งไคลเอนต์ใหม่