บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Recovering a Locked Blizzard Account

อัพเดตแล้ว: 8 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 7086
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

My Blizzard Account is locked.

We temporarily lock Blizzard accounts when there's a change in access. This can mean a long amount of time has gone by since the last time you've logged in, or maybe you've logged in from an unfamiliar location.

We've sent you an email with a link to reset your password, which will unlock your account. You can also recover access to your account on our Can't Log In page. If you don't have access to your email address or can't recover your account, contact us.

Blizzard Phone Notifications makes it easy to recover your account if this happens in the future. Simply enter the code sent to your mobile phone to unlock your account.

Blizzard Authenticator can prevent account locks.